Der er sjældent to dage der er ens - Interview med buschauffør

Interview

Lars: Der er sjældent to dage der er ens

 

Hvorfor har du valgt at blive buschauffør?

Jeg valgte at blive buschauffør for at finde en bedre balance i mit liv, da jeg havde for travlt som vinduespudser og jobskiftet har været godt. 

Arbejdede du med noget andet tidligere?

Ja, jeg var selvstændig vinduespudser i 16 år.

 

Hvad fik dig til at vælge buschauffør uddannelsen?

Jeg tog buschaufføruddannelsen for at få en bedre indsigt i bus verdenen og for at øge min løn.

Hvad synes du uddannelsen som buschauffør gav dig med positivt?

Uddannelsen gav mig mere løn og en bedre forståelse af bus branchen.

Hvad er de bedste aspekter og fordele ved at være buschauffør?

Det bedste ved at være buschauffør er frihedsgraden, hvis jeg passer mit arbejde, så passer andre også deres.

Næstbedst er arbejdstiderne, selvom nogle vagter kan være tidlige og lange. 

Hvordan er det sociale sammenhold som buschauffør?

Sammenholdet er fantastisk på vores garageanlæg, hvor vi har forskellige arrangementer, herunder udlandsture.

Hvad betyder det for dig, at der er jobsikkerhed som buschauffør?

Jobsikkerheden betyder alt for mig, da jeg ikke er ung længere, og det giver mig tryghed at vide, at jeg kan følge med, hvis linjen skifter ejer.

Hvilke andre fordele er der ved jobbet som buschauffør?

Det er en fornøjelse at køre om sommeren, og have lidt ping pong med passagererne.

Hvad giver uddannelsen og arbejdet i dagligdagen dig som menneske?

Arbejdet giver mig indhold og noget at stå op til, og det hjælper med at betale mine udgifter.

Hvorfor vil du anbefale andre at uddanne sig til buschauffør?

Jeg vil anbefale andre at uddanne sig til buschauffør, fordi man arbejder selvstændigt, og det er en god følelse at hjælpe andre.

Er der andet du vil nævne som kan få andre interesseret i at blive buschauffør? 

Det er en forholdsvis god løn og giver en høj grad af frihed, hvilket kan være attraktivt for mange mennesker.

Er jobbet

noget for dig?

Tag en hurtig test og se om jobbet som buschauffør er noget for dig.