Buschuaffør FAQ - Få svar på dine spørgsmål her | tagrattet.dk

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.

Hvor hurtigt kan man få kørekort til buschauffør?

Du kan tage et 6 ugers kursus og opnå et buskørekort, som giver dig mulighed for at blive ansat som buschauffør.

Det kan være en god ide at kontakte dit nærmeste kursuscenter, for at høre nærmere om dine muligheder for buskørekort.

Her kan du læse mere om hvordan du kan blive buschauffør.

Kan man tage buskørekort om aftenen?

Du kan tage kurset til buskørekort på både dag- og aftenhold i hele landet.

Når du har taget dit buskørekort, vil du være klar til at varetage jobbet som buschauffør, hvor du bl.a. kan køre bybus, rutebus, regionalbus eller turistbus.

Hvor kan du tage buskørekort?

Buskørekort skal tages hos en godkendt køreskole, der tilbyder undervisning i buskørsel. Kurset kan du tage flere steder i landet, så der er gode muligheder for at finde kursussted, der passer dig.

 

Er det svært at tage buskørekort?

Sværhedsgraden varierer fra person til person. Nogle finder det nemt, mens andre kan finde det udfordrende. Det kræver tid og dedikation at lære at manøvrere en stor bus og sætte sig ind i trafikreglerne.

Hvordan får jeg en læreplads?

Du kan henvende dig direkte til et busselskab i dit ønskede område.

Du kan se dem her

Hvor lang tid tager uddannelsen til faglært buschauffør?

Uddannelsen til faglært buschauffør er en erhvervsuddannelse, der varierer i længdet fra 2-5 år, afhængigt af hvilket trin du ønsker at tage.

Her ses en oversigt over de forskellige trin:

 • Buschauffør – Uddannelsen tager 2 år (kategoriseres som trin 1)
 • Buschauffør i kollektiv trafik – Uddannelsen tager 3 år og 6 måneder (kategoriseres som trin 1 + 2)
 • Kørselsdisponent – Uddannelsen tager 5 år (kategoriseres som 1 + 2 + 3)

Læs længere nede, hvad forskellen på “kørekortet” og “uddannelsen” er.

Hvilke fag er der på uddannelsen?

Du bliver på skolen undervist i fag som billettering og kundeservice, konflikhåndtering og rutebuskørsel. Desuden får du gennem uddannelsen en lang række certifikater.

Er der mulighed for merit på uddannelsen?

Hvis du har erhvervserfaring fra tidligere jobs, som f.eks. ufaglært buschauffør, er det muligt at få merit for dele af uddannelsen.

Det er en god idé, at spørge din skolen om, hvad du kan få merit for. De vil også kunne svare på, hvor lang tid din uddannelse vil tage.

Adgangskrav til uddannelsen

Hvis du ønsker at køre bus som faglært buschauffør, er der nogle krav du først og fremmest skal forholde dig til:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have et gyldigt kørekort til personbil (kategori B)
 • Du skal have en godkendt lægeerklæring til bus
 • Du skal beherske det danske sprog på niveau “Prøve i Dansk 2”
 • Har du tidligere været straffet, kan dette være en hindring. Borgerservice vil behandle din sag individuelt, og du vil derefter få besked.

Når ovenstående krav er indfriet, kan du gennemføre den nødvendige uddannelse, for at blive faglært buschauffør (Kategori D).

Hvad er forskellen på kørekortet og uddannelsen?

Kørekortet til buschauffør giver dig tilladelse til at køre en bus, mens uddannelsen til faglært buschauffør giver dig yderligere kompetencer og viden om busdrift, passager håndtering, konflikthåndtering samt trafikregler, hvilket kan gøre dig mere attraktiv for arbejdsgivere.

Desuden vil du som faglært buschauffør modtage en højere månedsløn fra arbejdsgiver.

Det er ikke nødvendigt at tage uddannelsen til buschauffør for at være kvalificeret til at køre bus, men det kan være en fordel – især hvis det ønskes at køre i kollektiv trafik eller arbejde som kørselsdisponent.

Læs mere om uddannelsen her →

Hvad menes med jobsikkerhed?

Jobsikkerhed betyder, at du som buschauffør stort set er sikret arbejde, og der er derfor stor jobsikkerhed for ikke at blive ledig.

Kan man få tilskud eller betalt buskørekortet?

Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du tage et buskørekort gratis. Hvis du ikke har ret til de 6 ugers jobrettet uddannelse, tager dit jobcenter stilling til, om de vil bevilge et buskørekort til dig. Der kan dog forekomme en egenbetaling til diverse gebyrer, afhængig af den aftale der laves. 

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, koster et buskørekort omkring 3.800 kr. Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse på op til 911 kr. pr. dag samt tilskud fra kompetencefonde.

Er det alle der kan arbejde som buschauffør?

Ja, alle kan arbejde som buschauffør. Der er et stort aldersspænd, alle køn er repræsenteret samt flere nationaliteter. 

Du skal have et gyldigt buskørekort og gennemføre nødvendige kurser. Jobbet passer bedst til dig, der trives med kundekontakt, selvstændighed og ansvar.

Tag testen og find ud af jobbet er noget for dig. →

Hvilke brancher har buschauffører arbejdet med tidligere?

Mange nuværende buschauffører har tidligere arbejdet inden for servicebranchen, detailbranchen, håndværkerbranchen og plejesektoren.

Nogle har tidligere været selvstændige eller haft lederstillinger, hvor de arbejdede aften-, weekend- og ferier. Uanset din tidligere baggrund eller erfaring, kan du blive buschauffør. 

Hvilket fordele er der ved jobbet?

Vi har snakket med 21 buschauffører. Her er et udsnit af de mange fordele, som blev nævnt:

 • Hold fri når du har fri 
 • Din egen chef 
 • Ikke to dage  er ens 
 • Stort ansvar 
 • Kundekontakt og kundeservice 
 • Frihed under ansvar
 • Fleksibilitet til selv at planlægge din arbejdstid 
 • Mindre stress og behagelige forhold 
 • Jobsikkerhed & jobgaranti
 • Stabil indtægt 

Vil du vide mere?

Læs mere om de mange fordele her →

Er der mangel på buschauffører?

Der kan være lokale forskelle, men generelt er der ofte mangel på kvalificerede buschauffører. Dette skyldes bl.a. øget efterspørgsel efter offentlig transport og en aldrende arbejdsstyrke inden for branchen.

Er der krav om efteruddannelse?

I EU er det bestemt at alle nuværende og fremtidige chauffører, der udfører buskørsel, skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år. Formålet med efteruddannelse er at sikre, at du som chauffør fortsat har de nødvendige kvalifikationer.

Hvad er arbejdstiderne for en buschauffør?

En buschauffør er normalt ansat på fuldtid med 37 timer i gennemsnit ugentligt, men buschauffører kan også være ansat på deltid. Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, og der er vagter på alle tider af døgnet, herunder tidlige morgener, sene aftentimer, nat og weekend.

Det er også muligt at blive ansat som afløser, hvor man har frihed til selv at bestemme, hvornår man er tilgængelig for at arbejde.

Hvordan er lønnen for en buschauffør?

For en nyansat buschauffør, der er ansat på fuld tid, ligger den månedlige løn i gennemsnit på 30.000 – 32.000kr. inklusiv pension, tillæg og andre goder. Månedslønnen afhænger dog af erfaring, arbejdssted og arbejdstiden, (da der vil være tillæg til aften-, nat- og weekendvagter)

Hvordan er arbejdsmiljøet for en buschauffør?

Arbejdsmiljøet for en buschauffør er givende. Chaufførerne har dagligt kontakt med mange forskellige mennesker, og der planlægges forskellige arrangementer løbende selskaberne imellem.

Er der mulighed for karriereudvikling som buschauffør?

Ja, der er muligheder for karriereudvikling inden for busbranchen. Som buschauffør har du mulighed for at udvikle din karrierevej, som du ønsker det. Der er mange muligheder for at læse videre, uddanne sig til faglært buschauffør eller blive f.eks. driftsleder.

Du kan tage uddannelsen på 2 år. Derudover kan du tage uddannelsen på 3,5 år, der giver tilladelse til kørsel i kollektiv trafik eller uddanne dig som kørselsdisponent på 5 år.

Hvordan er det sociale sammenhold?

Det sociale sammenhold buschauffører imellem er godt. Hverdagen fungerer i egen bus, men der er flere muligheder for at være social og snakke med dine kolleger i pauser, før og efter arbejdet begynder.

Derudover er der en helt speciel atmosfære mellem chaufførerne, og der hilses på kollegaer, når busserne møder hinanden.