Bus kørekort og uddannelse - Hvad er forskellen? | tagrattet.dk

Krav, kørekort og uddannelse

Buschauffør kørekort

Buskørekortet tages på et 6 ugers kursus, der giver dig de nødvendige kvalifikationer til at varetage jobbet som buschauffør.

Du kan tage buskørekort på både dag- og aftenhold i hele landet. Når du har taget dit buskørekort bliver du rustet til at køre bybus, rutebus, regionalbus eller turistbus.

Det vil sige, at du kan blive kvalificeret til at køre bus og kan søge job efter et 6 ugers kursus.

Buschauffør uddannelsen

Du kan også vølge at tage en uddannelse som faglært buschauffør.
(Dette er dog ikke et krav for at kunne blive buschauffør) 

Med en erhvervsuddannelse kvalificeres du til at arbejde i private og offentlige virksomheder inden for bybustrafik, rutebiltrafik og handicapkørsel.

Erhvervsuddannelsen til buschauffør tildeler dig desuden yderligere kvalifikationer, der gør dig attraktiv hos arbejdsgiveren.

Kvalifikation til at køre bus

Som nævnt kan du både tage kørekortet til bus og tage en uddannelse som faglært. Flere busselskaber optager også lærlinge. 

De forskellige muligheder ser du her:

  • Buschauffør – Uddannelsen tager 2 år (kategoriseres som trin 1)
  • Buschauffør i kollektiv trafik – Uddannelsen tager 3 år og 6 måneder (kategoriseres som trin 1 + 2)
  • Kørselsdisponent – Uddannelsen tager 5 år (kategoriseres som trin 1 + 2 + 3)

Som buschauffør og buschauffør i kollektiv trafik, kører du bus i byer eller rutebiler i landdistrikter. Som kørselsdisponent lærer du derimod om regler, love og ledelse af busdriften.

Det vil sige, at du både kan blive kvalificeret til at køre bus på et 6 ugers kursus og vælge at blive faglært buschauffør på mellem 2-5 år afhængigt af, hvilken uddannelsen og din muligheden for merit. 

gul elbus på en parkeringsplads med teksten jeg er en elbus skrevet på siden
blå bus i en parkeringshal med teksten ha en god dag på displayet

Forskellen på at tage buskørekort og en uddannelse som buschauffør

Buskørekortet giver dig færdigheder og tilladelse til at køre en bus, mens uddannelsen som faglært buschauffør giver dig yderligere kompetencer og viden om busdrift, passager-håndtering, konflikthåndtering, trafikregler mv. Uddannelserne kan gøre dig mere attraktiv overfor arbejdsgiverne.

Der er desunden mulighed for merit til noget af uddannelsen efter en realkompetance afklaring, hvis du f.eks har et arbejdsliv i ryksækken.

Som faglært buschauffør vil du desuden modtage en højere månedsløn.

Uddannelseskrav

Der er generelle regler og krav, hvis du ønsker at blive faglært buschauffør. For at blive faglært buschauffør skal du: 

  • Være fyldt 18 år, dvs. at det år man fylder 18 år, kan man begynde uddannelsen. *Chauffører skal stadig være 23 år og have minimum to års erfaring som bus- eller lastbilchauffør for at køre internationalt.
  • Have et gyldig kørekort til personbil (kategori B) 
  • Have en godkendt lægeerklæring til bus
  • Beherske det danske sprog på niveau ”Prøve i Dansk 2”

Hvis følgende krav er overholdt, er det muligt at uddanne sig som buschauffør på et af landets uddannelsescentre.

Find din nye arbejdsplads

Herunder kan du se en oversigt over de selskaber, hvor du kan arbejde som buschauffør. Der er busselskaber alle steder i landet, og du kan derfor søge selskaber i dit lokalområde.