Herre i egen bus | Læs interview med buschauffør Jesper her

INTERVIEW

Jesper: Herre i egen bus

 

Hvorfor har du valgt at blive buschauffør?

Valget af at blive buschauffør blev truffet for at opnå et mindre stressende arbejde og sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Personlige omstændigheder og en introduktion til buschauffør branchen gennem jobcenteret på en matchdag, inspirerede mig til at vælge buschauffør uddannelsen tidligere end oprindeligt planlagt.

Arbejdede du med noget andet tidligere? 

Tidligere har jeg arbejdet i forskellige brancher, herunder asfaltindustrien og som styrmand og sergent.

Hvor læste du til buschauffør?

Jeg tog et 6-ugers buskørekort kursus ved ANO og havde allerede erfaring med at køre busser fra min tid i forsvaret.

Hvad fik dig til at vælge buschauffør uddannelsen?

Personlige årsager og tiden var til det. 

Jeg havde tidligere et job som tilkalder og var altid på både nat, dag, weekend og ferier, hvilket jeg var træt af.

Hvad synes du uddannelsen som buschauffør gav dig med positivt? 

Uddannelsen hjalp mig med at forbedre mine køreevner og var en god oplevelse.

Hvordan er det sociale sammenhold som buschauffør? 

Det sociale sammenhold som buschauffør er godt, med mulighed for meget social interaktion og deltage i aktiviteter og arrangementer.

Hvad betyder det for dig, at der er jobsikkerhed som buschauffør? 

Jobsikkerheden er vigtig for mig, da jeg er blevet en ramme chauffør og derfor garanteret 160 timer.

Hvad er de bedste aspekter og fordele ved at være buschauffør?

Nogle af de bedste aspekter ved at være buschauffør er friheden i jobbet, muligheden for at opbygge relationer med passagererne og ikke to ens dage.

Hvilke andre fordele er der ved jobbet som buschauffør? 

Friheden i jobbet og at der ikke er to dage som er ens. Passagerer, vejret og busserne er anderledes. Jeg er på ingen måde skuffet.

Hvad giver uddannelsen og arbejdet i dagligdagen dig som menneske? 

Arbejdet som buschauffør bekræfter de forventninger, jeg havde til jobbet og det engagement, det kræver.

Hvorfor vil du anbefale andre at uddanne sig til buschauffør? 

Jeg vil anbefale andre at blive buschauffør, fordi det er et godt job med klar adskillelse mellem arbejdstid og fritid.

Er der andet du vil nævne som kan få andre interesseret i at blive buschauffør? 

Frihed under ansvar er et begreb, der beskriver jobbet godt, selvom man stadig er bundet af en køreplan.